Ristningssmycken

Vår specialitet är just Ristningssmycken.

Men vad är det för något?

Ett ristningssmycke är en avbild av en befintlig runristning i förminskad skala gjord som smycke i sterling silver, guld eller brons. Se bildeexemplet till höger, som är gjord efter den kända 4,7 meter långa Sigurdsristningen på Ramsundsberget.

I Sverige har man dokumenterat drygt 2500 ristningar på stenar och hällar med huvudsaklig koncentration runt Mälardalen. De innehåller budskap och meddelanden från 400-talet e. Kr. och framåt. Vill du lära mer om runristningar kan du gå till

Runverket som ingår i expertenheten vid Riksantikvarieämbetets kunskapsavdelning, svarar för arbetet med att bygga upp kunskap om runinskrifterna och vårda landets runstenar.