Ristningssmycken

Vår specialitet är just Ristningssmycken. Men vad är det för något? Ett ristningssmycke är en avbild av en befintlig runristning i förminskad skala gjord som smycke i sterling silver, guld eller brons. Se bildeexemplet till höger, som är gjord efter den kända 4,7 meter långa Sigurdsristningen på Ramsundsberget. I Sverige har man dokumenterat drygt 2500 […]

Runristningar

Finns runstenar alltid på sin ursprungliga plats? Många är de runstenar som flyttats från sin ursprungliga plats under åren, de flesta endast en kort bit. Ibland har de flyttats en längre sträcka på grund av vägbygge, ibland då en slottsherre eller annan hög ämbetsman önskade en runsten i sin park. Längre flyttades två runstenar som […]