Gravstenar med runristningar.

Gravstenens historia är en fascinerande studie, en av studierna vilosten beskriver nedan. Tidiga gravstenars historia går tillbaka till antiken i de romerska och keltiska kulturerna. Romerska gravstenar berättade ofta historier om hjältemodiga strider mellan bortgångna krigare och ”barbarer”, tillsammans med deras namn och titel. Gravstenarna i Skottland är lika beskrivande, ofta beskrivs yrket till den avlidne.

Vilostenar & minnesmärkning

Till exempel kan vi kan tacka gravstenar och minnesmärken för att tillhandahållit oss med en titt i vår kollektiva historia, om de var en hantverkare, kan det ha en hammare och skiftnyckel. Keltiska gravstenars historia och andra sidan, är av enkelhet och säger inte mycket om det tidigare livet som vilar under stenen. På deras gravar finns bara ett röse, (en hög med stenar) och en monolit, en massiv sten. Inte mycket av detta berättar om liven de levde. Klicka på länken om du vill titta på moderna gravstenar, vilosten.se.

Runorna som vikingar använde på sina gravstenar ansågs först ha en magisk betydelse. Senare fanns det så kallade runstavar det var långa trästavar som man märkte ut årets olika dagar. De liknade de papperskalendrar vi har idag. Detta var fortfarande en vanlig sed ända in på 1500-talet. De äldsta runstavarna som finns kvar är från mitten av 1400-talet. Runorna började sedan användas för i nedtecknande av berättelser och minnestexter efter avlidna. Runorna skrevs på stenar som sedan restes upp som en sorts gravstenar, till minne av någon. Det kunde kunde vara hustrun eller en bror till en stupad viking.