Vigselringens historia…

Oavsett om man går i giftastankar eller inte kan det vara lite intressant att veta hur traditionen med vigselringar kom till. 

Det exakta ursprunget av en vigselring är okänt men historiker tror främst det gamla Egypten startade traditionen, som är mest lik vår moderna av bärandet av en vigselring. Här kan du hitta en vacker och modern vigselring, guldshop.comArkeologiska upptäckter vilka en del går tillbaka mer än 3000 år, har lett den till denna slutsats. Avbildningar på artefakter såsom papyrusrullar, avslöjar en gammal kultur som utbytte ringar flätade av vass och hampa. Genom att översätta hieroglyfer har experter lärt sig hur det här samhälle, såg cirkeln som en symbol för oändlig kärlek mellan en man och en kvinna. Dessutom bar egyptierna vigselringar på ringfingret på vänster hand. De trodde detta finger hade en extra ven som var direkt kopplad till hjärtat. Hjärtat ansågs av egyptierna vara själens ursprung. Idag vet vi att alla vener leder till hjärtat. Konceptet fördes vidare till andra kulturer och århundraden senare myntades den latinska termen vena Amoris eller ven av kärlek.

Att bära vigselring är ett bevis på den trohetsed man ger varandra som man och hustru vid vigseln. Ofta förekommer en inskription på insidan av ringen, citat, platser och namn är mycket vanligt.